Chính sách - Rất Chất

CHÍNH SÁCH CỦA RẤT CHẤT

Đây là các quy định và điều khoản sử dụng của website www.ratchat.net. Rất Chất có thể sẽ điều chỉnh Quy định và Điều khoản sử dụng mà không thông báo. Bạn vui lòng xem lại chính sách thường xuyên.

I. Quy định thành viên

  1. 1. Một khi đã đăng ký và sử dụng Rất Chất nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản này.
  2. 2. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung, thông tin đăng tải trên Rất Chất.
  3. 3. Tuyệt đối không gây tổn hại và ảnh hưởng đến uy tín, dữ liệu..v..v.. của Rất Chất dưới bất kỳ hình thức nào.

II. Quy định về thông tin, nội dung bài viết, hình ảnh đăng tải trên website

  1. 1. Tuyệt đối không đăng tải hình ảnh, nội dung, thông tin về các vấn đề không liên quan tới nội dung trang web, trái với quy định pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và đạo đức xã hội.
  2. 2. Nghiêm cấm các hành vi nhằm mục đích chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  3. 3. Không tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục; Không thực hiện các mục đích liên quan đến chính trị.
  4. 4. Nội dung, thông tin chia sẻ cần đảm bảo chuẩn mực ngữ pháp và chính tả tối thiểu, nhất là chữ hoa, chữ thường, dấu chấm, dấu phẩy.

III. Quyền hạn và trách nhiệm của Rất Chất

  1. Rất Chất có quyền can thiệp vào bài viết, hình ảnh, bình luận, tài khoản..v..v.. Mà không cần thông báo trước để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với quy định của website.
  2. Rất Chất lưu trữ một số thông tin của thành viên do Facebook cung cấp công khai (tên tài khoản, ID Facebook, avatar...). Chúng tôi cam kết không cung cấp các thông tin này cho bên thứ 3 trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
  3. Trong quá trình vận hành và phát triển, chính sách của Rất Chất có thể được thêm, bớt, sửa cho phù hợp tình hình thực tế.

Đang xử lý...